Консумативи

1501176351412*бои за оцветяване

*специални китове за оцветяване

*среда за монтиране

*микротомни ножчета

*биопсични касети

*парафин

*фиксатори