Цитопатология

*Цитоцентрофуга

*Автоматизирана система за течнобазирана цитология

*оцветители

*контейнери, цитостъкла и четки за взимане на проби

 

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАШИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОТДЕЛ ПАТОЛОГОАНАТОМИЯ.