MammaTyper™ Тест за молекулярно субтипизиране на рак на гърдата.

Ранна, точна диагноза, подпомагаща решението за най-добрият подбор на терапия.

Какво е MammaTyper™ ?

В продължение на десетилетия MammaTyper™ е първата реална иновация при субтипизирането рака на гърдата. Прилагайки съвременните техники на 21 век, тестът гарантира, че всяка тъканна проба е тествана надеждно, с точност и бързина. Резултатът? Резултатът дава солидна основа за изграждане на план за лечение, даващ на всяка жена най-добрият шанс в борбата с рак на гърдата. С използването на MammaTyper™, посредством обратна транскрипция, се прави количествен PCR в реално време (RT-qPCR), за субтипизиране, тази методика дава сигурност, че всяка тъкан е тествана надеждно, с точност и бързина. Молекулярното субтипизиране е от съществено значение за вземане на точно решение за лечение и дава индикация за прогноза на заболяването.

Намаляване времето до диагноза

За лечение на инвазивен рак на гърдата, най-добрият шанс за възстановяване зависи от това, пациента да получи лечение възможно най-бързо, което да е най-подходящо за неговото индивидуално състояние. Това е пряко свързано с точното субтипизиране на тумора, процес, който остава екзистенциално непроменен повече от половин век и е податлив на неточност. Това става още по-очевидно с излезлите нови терапии и подходи за лечение, които разчитат на високо точен диагностичен процес, за да работят ефективно.

Подобряване процента на оцеляване

С получаване на ранна диагноза за рак на гърдата – почти всички жени с рак преживяват болестта си още 5 години, ако диагнозата е поставена в ранен стадий 2.

Точното молекулярно субтипизиране, което MammaTyper™ използва стимулира разбирането на генетиката на отделният тумор и води до по-бързо диагностично решение. Това осигурява солидна основа за това защо трябва да се изгради план за лечение, който дава на пациента най-добрият шанс да победи рака на гърдата.

MammaTyper™ е молекулярно-диагностичен тест за количествено определяне на четири ключови биомаркера, използвани за субтипизиране на рака на гърдата.