Специализирани реактиви за спермален анализ

halotech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализирани реактиви и китове за спермален анализ.

FLUOGREEN

 

fluogreen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кит за оцветяване за флуоресцентна микроскопия, намаляващ шума от фона и подобряващ контраста на образите с ДНК-специфичен флуорохром при работа с Halosperm®, Halosperm G2® and Halomax®.

Предлага се в Червен и Зелен вариант

 

 

 

 

fluored

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITALTEST

 

vitaltesthq

 

Vitaltest® позволява оценка на качеството на спеурмалната мембрана  и диференциация между живи и мъртви сперматозоиди.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OXISPERM

oxisperm-hq

  • Oxisperm®, тестът измерва потенциално излишните супероксидни аниони в еякулата с минимално количество сперма.
  • Определя оксидативните нива в еякулата след терапия с антиоксиданти
  • Оценя оксидацията при всеки пациент, за да се избере най-добрата проба,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALOSPERM

halosperm-hq

Halosperm е ин витро диагностичен кит, който определя ДНК фрагментацията по бърз и лесен начин, без необходимост от сложно лабораторно оборудване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALOSPERM G2

halospermg2-hq Второ поколение кит за определя ДНК фрагментацията по бърз и лесен начин, без необходимост от сложно лабораторно оборудване.