Специализирани ламинарни боксове за IVF

 

sterile-cabinets-1Ламинарни боксове за IVF

Те съчетават в себе си иновативна енергоспестяваща система, ламинарна технология и HEPA филтрация. Боксовете са под постоянен микропроцесорен контрол, с визуална и звукова аларма, като осигуряват чисти и стерилни работни условия.  В тези апарати може да бъде инсталиран стереомикроскоп.