Специализирани ламинарни боксове и инкубатори за IVF


CCM-iBIS-Иновативна   инкубационна система

·         Съвременен  компактен дизайн
·         Лесен за употреба
·         9 напълно разделени инкубационни камери с уникални държатели за петритата
·         Възможност за проследяване  развитието на 108 ембриона
·         Отделен температурен сензор за всяка камера
·         Оборудван с всички необходими алармени системи