Gynemed- немска сигурност при асистираната репродукция

GM501 Wash   е готова за употреба среда, предназначена за промиване на човешки овоцити и ембриони, както и всякакви краткосрочни работни процедури извън инкубатора, като промиване  след третиране с Hyaluronidase (денудация),ICSI, биопсия на полярно телце и бластомери, и др.
GM501 Basic with Gentamicin е буферирана с бикарбонат среда за клетъчни култури,
 предназначена за фертилизация и култивиране на ембриони от първия ден до стадий на бластоцист. Може да се използва и за ембриотрансфер.
Добавянето на HAS  (1 %) се препоръчва за оптимални условия на култивиране.
GM501 Cult with Gentamicin and Phenolred е готова за употреба буферирана с бикарбонат среда за култивиране, предназначена за фертилизация и култивиране на човешки ембриони от 1 ден до стадий на бластоцист. Може да се използва и за ембриотрансфер.
GM501 SpermAir е готова за употреба среда, предназначена за всички процедури, свързани с подготовка на сперматозоиди за по-нататъшни процедури, като центрофугиране в плътностен градиент, промиване на сперматозоиди и swim-up технология. Средата е приложима и за тестикуларна тъкан.
GM501 SpermActive е готова за употреба среда, предназначена за всички процедури, свързани с подготовка на сперматозоиди. Средата е приложима и за тестикуларна тъкан. 
GM501 Gradient 100 % съдържа колоидни силициеви частици, покрити със силан,
суспендирани в HEPES-буферирана среда. GM501 Gradient 100 %  може да бъде използвана в комбинация с  IUI, IVF и ICSI.
GM501 EmbryoStore е комплект от готови за употреба среди за замразяване и размразяване на човешки ембриони между  2PN и 4 клетъчен стадий.
GM501 SpermStore  е среда за замразяване на човешки сперматозоиди, включително такива, получени от епидидимис или тестикуларна тъкан.
GM501 VitriStore Freeze/VitriStore Thaw са готови комплекти от среди за витрификация и размразяване на човешки ембриони.
GM501 SpermMobil  е HEPES-буфериран реагент, съдържащ ниска концентрация на
бикарбонат. Използва се при изследване на сперматозоиди  в еякулати с некрозозооспермия. Използва се също така за изследване на неподвижни сперматозоиди, изолирани от
тестикуларна тъкан (TESE).
GM508 Cult-Active  е буфериран с бикарбонат реагент, предназначен за изследване на овоцити от пациенти с неуспешна фертилизация след предхождащи ICSI, дължаща се на недостатъчна овоцитна активация.