MRC-Holland

            MRC-Holland е производител на MLPA сонди за голям брой генетични заболявания. MLPA е бърза, високо-производителна техника за количествено определяне на генни повтори и анализ на метилационния статус на геномни последователности. Фирмата предлага избор от много голям брой МLPA сонди за следните приложения: Вродени и наследствени заболявания, Туморно и Метилационно […]


Epicentre

                Epicentre Biotechnologies (an Illumina Company) e производител на ензими и иновативни китове за изследователски цели. Китовете и реагенти, произведени от Epicentre, допринасят за постигането на важни научни постижения в геномиката и траскриптомиката. Компанията произвежда продукти за ДНК и РНК секвениране, генна експресия, ДНК и РНК пречистване, PCR […]


Illumina qPCR reagents

          NuPCR Gene Expression Assay qPCR DNA Binding Dye Assay qPCR High Resolution Melt Assay         NuPCR Gene Expression Assay Нова специфична и чувствителна технология за анализ на генна експресия, използваща real-time PCR. Ключът в NuPCR реакцията е уникалния NuZyme комплекс, който предлага най-висока специфичност към търсения таргет. […]


AppliChem

AppliChem е една от водещите германски фирми, която предлага пълен набор от реактиви и високо пречистени химикали, който непрекъснато се допълва и обновява.Широката гама от разнообразни продукти за биохимия, клетъчна биология, микробиология и молекулярна биология се предлагат с различен клас на чистота-Molecular biology, Pure for Analysis, Ultrapure, Cell culture , Protein sequencing, For synthesis, Histology, […]


Zymo Research

  Лидерът в Епигенетиката   Продуктите на ZymoResearch  се поделят в няколко основни групи: Епигенетика DNA Methylation Bisulfite Treatment Bisulfite Treatment EZ DNA Methylation™ Kit EZ-96 DNA Methylation™ Kit EZ-96 DNA Methylation™ MagPrep EZ DNA Methylation-Gold™ Kit EZ-96 DNA Methylation-Gold™ Kit EZ-96 DNA Methylation-Gold™ MagPrep EZ DNA Methylation-Direct™ Kit EZ-96 DNA Methylation-Direct™ Kit EZ-96 DNA […]


Jena Bioscience

Real-Time PCR • qPCR Mastermixes for Dual Labeled Probes • qPCR Mastermixes with EvaGreen • qPCR Core Kits • qPCR Supplements • Dual Labeled Fluorescent Probes Standard PCR • Ready-to-Use Mixes / direct gel loading • Ready-to-Use Mixes • Core Kits • Thermophilic Polymerases • dNTP Mixes • dNTP Bundles • Ready-to-Use Lyophilisates • Supplements […]


Kappa Biosystems

Ензими, китове, полимерази, dNTPs • KAPA PROBE FAST qPCR Kits • KAPA SYBR® FAST qPCR Kits • KAPA Library Quant Kits • KAPA2G Robust PCR Kits • KAPA HiFi PCR Kits • KAPA2G Fast PCR Kits • KAPA Long Range PCR Kits • KAPA Blood PCR Kits • KAPA Taq PCR Kits • KAPA Express […]


Macherey Nagel

Transfection-grade plasmid DNA Transfection-grade, endotoxin-free plasmid DNA Molecular biology- / sequencing-grade plasmid DNA PCR clean-up Gel extraction Dye-terminator removal Total RNA from cells and tissue MicroRNA, total RNA, and protein isolation Total RNA, DNA, and protein isolation Total RNA from plant Total RNA and DNA from FFPE samples RNA clean-up Poly(A) mRNA isolation from total […]


New England Biolabs

Restriction Endonucleases » Restriction Endonucleases Homing Endonucleases Nicking Endonucleases High Fidelity (HF) Restriction Enzymes Epigenetic Analysis (EpiMark Validated) Synthetic Biology Polymerases and Amplification » PreCR High-Fidelity PCR Hot Start PCR Long Range PCR Routine PCR Fast PCR Extraction-Free PCR Difficult PCR PCR Kit Multiplex PCR Sample Preparation qPCR Products cDNA Synthesis RT-PCR and qRT-PCR Blunting […]


Diagnostic Bio Systems

Първични антитела Аксесоари FITC конюгирани антела PolyVue™ и UnoVue™ китове за детекция Системи за детекция Концентрирани китове и компоненти Готови за употреба компоненти Хистологични оцветяващи китове Контролни слайдове


Kreatech

Сонди за FISH


Santa Cruz

Antibodies Biochemicals Laboratory Supplies RNAi Gene Silencer Transfected Lysates Secondary Antibodies Proteins Whole Cell Lysates Nuclear Extracts Tissue Extracts Active Peptides FCM Reagents Oligonucleotides Normal Sera and Ig Specialty Products


Chromsystems

Скрининг на новородени MassChrom® Amino Acids, Acylcarnitines MassChrom® Amino Acids, Acylcarnitines/non derivatised Хроничен алкохолизъм CDT FE in serum (fast elution) CDT in serum Мониторинг на оксидативният стрес Malondialdehyde Vitamin C Glutathione Coenzyme Q10 β-Carotene Витаминен профил Vitamins B1 and B6 Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B6 Vitamins A and E 25-OH-Vitamin D3/D2 (HPLC) 25-OH-Vitamin D3/D2 […]


Biosolve

Acetonitrile Chloroform (stab./Amylene) Chloroform (stab./Ethanol) n-Heptane 99% n-Hexane Methanol absolute Tetrahydrofuran (unstabilized) 2-Propanol n-Butyl acetat Acetonitrile Methanol absolute Water / Acetonitrile 50:50 v/v Formic acid 0.1% in Acetonitrile 1-Octanesulfonic acid sodium salt 1-Pentanesulfonic acid sodium salt 1-Propanesulfonic acid sodium salt SDS 2.5% in 0.01N HCl TEAA 1M in Acetonitrile pH 7 TEAA 2M in Acetonitrile […]


Lonza

Реагенти за трансфекция на клетките с DNA, siRNA, протеини и малки молекули за клетъчно култивиране: класически среди-RPMI, DMEM, Alpha MEM, GMEM, Medium 199, Ham’s, William’s, McCoy’s, и други специализирани среди-X-VIVO за хематопоетични клетки, Lymphochrome и Amniochrome за кариотипиране, среди за култивиране на човешки хибридомни клетки и химери, HTF за ин-витро фертилизация, CHO среди, криопротективни среди […]