AppliChemAppliChem е една от водещите германски фирми, която предлага пълен набор от реактиви и високо пречистени химикали, който непрекъснато се допълва и обновява.Широката гама от разнообразни продукти за биохимия, клетъчна биология, микробиология и молекулярна биология се предлагат с различен клас на чистота-Molecular biology, Pure for Analysis, Ultrapure, Cell culture , Protein sequencing, For synthesis, Histology, HPLC, Technical grade и се разделя в следните групи:

 • Aлбумини, аминокиселини, дипептиди и витамини
 • Aнтибиотици/антимикотици и среди за микробиология
 • Биологични буфери: Acetate, Citrate, Carbonate, Glycine, Imidazole, HEPES, CAPS, MOPS, Bis-Tris, Tris и много други
 • детергенти: Brij, CHAPS, N-Lauroylsarcosinate, SDS, Triton, Tween и други

 • Бои за електрофореза, нуклеинови киселини, протеини и pH-индикатори: Acridine orange, Alizarin, Fuchsin, Hematoxylin, Methylene blue, Malachite green, Orange G, FITC, Phenolphthalein, Phenol red, Congo red, Coomassie, DAPI, Sudan black B, Toluidine blue, Eosin, Xylene cyanol, Ethidium bromide

 • Реагенти за електрофореза: акриламид и бисакриламид (като сухи субстанции или разтвори), агарози с различно ЕОО или Low Melt, маркери, Loading, TAE, TBE буфери

 • Ензими, ензимни субстрати и ензимни инхибитори разтвори: Acetone, Butanol, Chloroform, Diethyl ether, Ethanol, Formaldehyde, Formamide, Glutaraldehyde, Isoamyl alcohol, Methanol, Propanol, Xylene
  среди за клетъчно култивиране: DMEM, RPMI, Ham’s F10, Ham’s F12, Glasgow, McCoy’s, Leibovitz’s, MEM, Medium 199 и други

 • Киселини, основи и соли
  буферирани разтвори с различно рН и стандарти за ICP и AAS
  китове за изолиране: на геномна ДНК, плазмидна ДНК, тотална РНК
  деконтаминиращи реагенти: deconex, DNA и RNA-ExitusPlus за почистване на повърхности, апаратура, пипети и други, както и maxXbond за възстановяване на колонки след ДНК изолиране

С всеки един продукт ще получите сертификат за качество, който е доказателство за постоянния аналитичен контрол, който фирмата извършва.