Illumina qPCR reagents

 

 

 

 

Illumina qPCR Reagents

 

NuPCR Gene Expression Assay

qPCR DNA Binding Dye Assay

qPCR High Resolution Melt Assay

 

 

 

 

NuPCR Gene Expression Assay

NuPCR Gene Expression AssayНова специфична и чувствителна технология за анализ
на генна експресия, използваща real-time PCR. Ключът в NuPCR реакцията е
уникалния NuZyme комплекс, който предлага най-висока специфичност към
търсения таргет. NuZyme комплекс се състои от 2 олигонуклеотида с
ензимна функция и унивесален субстрат. Двата олигонуклеотида трябва да
са комплементарни на търсения таргет за получаването на активен NuZyme
комплекс, който разгражда универсалния субстрат и се излъчва
флуоресцентен сигнал.
Специално разработен софтуер – DesignStudio, който е свободен за
ползване в сайта на фирма Illumina, позволява лесно и бързо създаване на
специфичните проекти за генна експресия, без нужда от допълнителна
оптимизация.
NuPCR китовете могат да се използват на всеки Real Time PCR апарат.

Кратко видео за технологията:

YouTube Preview Image

 

 

За допълнителна информация
http://www.illumina.com/products/nupcr.ilmn или elta90@dir.bg

Продукти:

EC-305-1001 NuPCR Gene Expression Master Mix – 250 reactions
EC-305-1002 NuPCR Gene Expression Master Mix – 500 reactions
EC-305-1003 NuPCR Gene Expression Master Mix – 2000 reactions
EC-309-1001 NuPCR Gene Expression Assays, FAM – 250 reactions
EC-309-1002 NuPCR Gene Expression Assays, FAM – 500 reactions
EC-309-1003 NuPCR Gene Expression Assays, FAM – 2000 reactions
EC-309-1011 NuPCR Gene Expression Assays, HEX – 250 reactions
EC-309-1012 NuPCR Gene Expression Assays, HEX – 500 reactions
EC-309-1013 NuPCR Gene Expression Assays, HEX – 2000 reactions
EC-309-1021 NuPCR Gene Expression Assays, ROX – 250 reactions
EC-309-1022 NuPCR Gene Expression Assays, ROX – 500 reactions
EC-309-1023 NuPCR Gene Expression Assays, ROX – 2000 reactions
EC-309-1031 NuPCR Gene Expression Assays, Q670 – 250 reactions
EC-309-1032 NuPCR Gene Expression Assays, Q670 – 500 reactions
EC-309-1033 NuPCR Gene Expression Assays, Q670 – 2000 reactions

 

 qPCR DNA Binding Dye Assay

qPCR DNA Binding Dye

Фирма Illumina и DesignStudio софтуера предлагат възможност за дизайн на
праймери в кит, които да се се използват с ДНК свързаващи багрила за
генна експресия и количествено определяне. Синтезираните праймери са
готови за употреба.

 

 qPCR High Resolution Melt Assay

qPCR High Resolution Melt Assay

 

 

Фирма Illumina и DesignStudio софтуера предлагат възможност за дизайн на
праймери за HRM анализ ( детекция на SNPs и Indels).