MRC-Holland

MRC-Holland е производител на MLPA сонди за голям брой генетични заболявания. MLPA е бърза, високо-производителна техника за количествено определяне на генни повтори и анализ на метилационния статус на геномни последователности. Фирмата предлага избор от много голям брой МLPA сонди за следните приложения: Вродени и наследствени заболявания, Туморно и Метилационно профилиране.

SALSA MLPA китове за количествено определяне на броя копия на ДНК

MLPA® е водещ метод за количествено определяне на броя копия в ДНК и се използва за изследване както на наследствени заболявания така и на тумори. MLPA може също да се използва, за да се определи дали има известна мутация в ДНК или да се изследва статуса на метилиране на ДНК секвенциите. MRC-Holland, изобретател и изключителният производител на MLPA анализи, предлага повече от 400 различни панели MLPA, използвани за количествено определяне на брой копия на ДНК, идентификация на мутации и статус на метилиране на ДНК.

Популярни MLPA приложения

 • Предразположение към рак
  • BRCA1, BRCA2, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, APC, MMR, NF1
 • Невромускулни заболявания
  • SMA, DMD, CMT1
 • Интелектуално увреждане
  • microdeletion, PWS/AS, FMR1/AFF2, MECP2, Sotos, WBS, SHOX, aneuploidy
 • Солидни тумори
  • , MMR, Neuroblastoma, TP53, Breast
 • Метилационно профилиране
  • Prader-Willi / Angelman syndrome, Fragile X, Beckwith-Wiedemann Syndrome

Предимства и особености на MLPA

 • Изследване на до 60 таргета в реакция
 • Само 50ng ДНК е необходима за реакция
 • MLPA детектира къси секвенции от 60-80 нуклеотида
 • Детекция на делеции и дубликации в един екзон
 • Детекция на таргетни точкови мутации
 • Един лесен протокол за >400 приложения
 • Резултатите са налични в рамките на 24 часа
 • Необходимо е ограничено лабораторно оборудване: само PCR апарат и капилярна електрофореза
 • Удобен за потребителя, надежден и безплатен софтуер за анализ на данните, Coffalser.NetTM

Посетете MLPA website www.mrcholland.com за да:

 • Търсене на гени, и хромозомни региони от интерес за намиране на всички свързани MLPA продукти
 • Изследване на MLPA процедурата за научаване как да направите MLPA
 • Получете MLPA помощ чрез гледане на материали за обучение, workshop и материали за отстраняване на проблеми
 • Бъдете в крак с актуалните новини от MLPA