ABL-DEEPCHEK® ASSAYS- специализирани китове за секвенционни платформи за Микробиология и Вирусология

Продуктовата линия DeepChek® Assay съчетава таргет-специфични PCR реагенти с in vitro диагностичен софтуер, съвместими с Next Generation Sequencing платформи за приложения в микробиологията или вирусологията (като HIV, хепатит C, хепатит). Всеки тест е адаптиран за 24 анализа на проби и съдържа всички RT-PCR или PCR реагенти за извършване на таргетна амплификация на ключовите активни гени […]


Invitae и ArcherDX създадоха глобален лидер в цялостната генетика на рака и прецизната онкология

Комбинираната компания е готова да трансформира грижите за пациенти с рак, като ускори приемането на генетиката чрез най-изчерпателния набор от продукти и услуги на разположение. Интегрирането на тестове за зародишни линии, профилиране на тумори и течни биопсии в една платформа ще даде възможност за прецизни подходи от диагностично тестване до оптимизация и мониторинг на терапията, […]


Микроарей китове за iScan скенер

    Китове за скенер iScan Microarray Kits Infinium Multi-Ethnic AMR/AFR-8 Kit A cost-effective array for understanding complex disease in diverse human populations. Infinium Multi-Ethnic EUR/EAS/SAS-8 Kit A cost-effective array for understanding complex disease in diverse human populations. Infinium Multi-Ethnic Global-8 Kit A cost-effective array for understanding complex disease in diverse human populations. Infinium OmniZhongHua-8 […]


Китове за MiSeq

    Library Preparation Kits TruSeq Custom Amplicon Low Input Kit This library prep kit delivers sensitive and specific amplicon sequencing results from both low-input and FFPE DNA samples. TruSeq Custom Amplicon v1.5 Focus on key genomic regions of interest with this targeted resequencing solution, useful for very high plexity pools or longer amplicons. TruSeq […]


Китове за MiniSeq

    Library Preparation Kits TruSeq Custom Amplicon Low Input Kit This library prep kit delivers sensitive and specific amplicon sequencing results from both low-input and FFPE DNA samples. TruSeq Custom Amplicon v1.5 Focus on key genomic regions of interest with this targeted resequencing solution, useful for very high plexity pools or longer amplicons. TruSeq […]


Китове за HiSeq 2000

    Library Preparation Kits Nextera Rapid Capture Exome and Expanded Exome Kits Identify coding variants up to 70% faster with this exome library prep and enrichment kit. Expanded kit sequences untranslated regions (UTRs) and miRNA. TruSeq Custom Amplicon Low Input Kit This library prep kit delivers sensitive and specific amplicon sequencing results from both […]


Китове за NextSeq 500

    Library Preparation Kits Nextera Rapid Capture Exome and Expanded Exome Kits Identify coding variants up to 70% faster with this exome library prep and enrichment kit. Expanded kit sequences untranslated regions (UTRs) and miRNA. TruSeq Custom Amplicon Low Input Kit This library prep kit delivers sensitive and specific amplicon sequencing results from both […]