Сервиз

ЕЛТА 90 осигурява сервизното обслужване на своите клиенти, както по различните етапи на експлоатацията на закупената от нея апаратура и реактиви, така и по вида на сервиз.
Видове сервизно обслужване:

 • Проектиране.
 • Транспортиране и установяване на апаратите на мястото на тяхната експлоатация в лабораторията или предприятието на клиента.
 • Отстраняване на явни и скрити дефекти.
 • Ре – калибриране.
 • Ъпгрейд на съществуващи апарати.
 • Следене на работните параметри на апарата.
 • Демонстрации в референтни лаборатории или на място в шоу-рума на офиса на фирмата.

Сервизното обслужване на ЕЛТА 90 е гаранционно – включва се в цената при закупуването на апаратурата и извънгаранционно, като процент от цената на апарата, чрез двустранно подписан договор с клиента за това.

ЕТАПИ НА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНА АПАРАТУРА:

 • Запознаване на клиента с основните характеристики и възможности на лабораторният апарат.
 • Съвместно определяне на подходящ модел в зависимост от изискванията на клиента.
 • Адаптиране на лабораторното помещение с изискванията за експлоатация на апарата.
 • Обучение на място на персонала и инструктаж за добра експлоатация.
 • Пускане на апаратурата в действие.
 • Годишен сервизен оглед на апаратурата и превенция на възможни дефекти чрез превантивно почистване или обслужване на критичните елементи.
 • Ре – калибриране чрез контролни прибори – термометри, датчици, анемометри, контролни буфери или разтвори.
  Отстраняване на получил се дефект или подмяна на развалените части.

ЕТАПИ НА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДИАГНОСТИКУМИ И РЕАКТИВИ:

 • Теоретично запознаване на клиента с възможностите на диагностичните реактиви, чрез директен контакт на специалистите на ЕЛТА 90, предоставяне на литература и каталог, предоставяне на референции, предоставяне на сертификати от производителите, регистрации /ако се налага/ на диагностикумите в Изпълнителната агенция по лекарства.

 • Извършване на т.нар “Трабъл Шутинг” сервиз. Отстраняване на грешки при подготвянето и употребата на реактива в лабораторията на клиента.

 • Предоставяне на реактиви с максимален срок на годност.

 • Подмяна на реактива или заместването му с друг, ако това се налага.