Президента на Републиката благодари на Д-р Замфиров за добре свършената работа

Президентът на България – Г-н Георги Първанов заедно със съпругата си Г-жа Зорка Първанова посетиха Националната Генетична Лаборатория в „Майчин дом“ – София за да видят най-новата и свръх модерна система за неонатален скрининг, доставена и инсталирана от специалисти на ЕЛТА 90 и Waters.
Доставката и пускането й в рутинна употреба стана възможна благодарение на инициативата на Президента „Българската Коледа“. Фирма ЕЛТА 90, освен, че безрезервно подкрепи тази благородна инициатива чрез ежедневна работа по инсталацията в продължение на повече от месец, но също така и дари на болницата „Майчин дом“ съпътстваща апаратура и консумативи на обща сткойност над 16 000 лева.
Дарението бе прието с благодарност от Директора на болница „Майчин дом“ – Доц. Златков, който също присъстваше на церемонията по откриването на обновената лаборатория за неонатален срининг.

Ето й някои от изказванията по време на церемонията

 • Президентът Георги Първанов заяви:
  „“Всички можем да бъдем удовлетворени, защото виждаме една отдавна чакана апаратура, последно поколение. Идеята на миналогодишното издание на “Българската Коледа” е да сложи акцент на даренията на ранната диагностика.Аз много се надявам, че икономическата криза няма да бъде криза на солидарността, че ще има достатъчно масово участие. Влизам в положението на хората и на бизнеса, който съкращава производството, на семействата, принудени да пестят много, но все пак не можем да прескочим с няколко години грижите си за децата, които се намират в беда”, призова държавният глава.
 • Началника на Националната Генетична Лаборатория – Проф. Иво Кременски Каза:
  От 2010 г. смятаме да започнем поголовно изследване на всяко новородено, като с новата система ще имаме възможност да определим с голяма точност повече от 20 метаболитни заболявания. Еден резултат излиза за по-малко от 2 мин., като капацитета на системата е за повече от 400 броя изследвания на ден.
 • Управителя на фирма ЕЛТА 90 – Д-р Теодор Замфиров отбеляза:
  ACQUITY TQD е най-доброто решение за неонатален скрининг на популацията на всяка държава. Изследването определя аминокиселините и ацилкарнитините в кръвта на новороденото и доказва наличието на няколко десетки вродени заболявания. Като официален представител на Waters за България, фирма „Елта 90М” съдейства за инсталирането и пускането в експлоатация на първата такава машина в страната, като по този начин постави ново начало във високоскоростното сканиране на проби за метаболитно диагностициране.
  Масселективният TQD достига максимални стойности на селективността, чувствителността и линейността на анализа. Той дава възможност за бързо, лесно и безпогрешно качествествено опрделяне, и потвърждаване на следите от компонентите в комплексната матрица с безпогрешна точност. Новият TQ детектор е тандем мас-детектор, конструиран на същата база като единичния квадруполен мас-детектор. Добавянето на колизионна клетка и втори квадруполен мас-анализатор позволяват по-висока чувствителност при работа дори и в най-сложните матрици. ACQUITY TQD е компактен, малък по размер тандем-мас квадруполен детектор, съвместим както с HPLC, така и с UPLC-системи. Мултифункционален, лесен за управление TQD е лидер сред своите конкуренти в своя клас. Позволява скорост на сканиране с 10,000 Da/sec. Притежава Z-спрей двойно ортогонален източник на йонизация. Дигитално директно мониториране на налягането на колизионния газ. T-wave колизионна клетка със софтуерно контролиран поток на газа за високоскоростен MS/MS анализ. Работи в две йонизационни направления, осигурявайки APCI и APPI данни в един рън.
  Автоматично калибриране по маси, автоматично оптимизиране на параметрите на API-източника. Интегрирано смесване на разтворителите и възможност за работа с нелетливи буфери. Време за смяна на поляритета от порядъка 20 милисекунди, осигуряващо възможност за анализ на множество аналити в една сложна матрица, както и анализ на положително и отрицателно йонизиращи се аналити едновременно в един цикъл на анализ. Индентифицира до 3 потвърдителни дъщерни йона за всяко съединание.

ЕЛТА 90М е изключително горда да бъде партньор на Инициатива „ Българската коледа”. Като официален дистрибутор на компанията WATERS за България, ние споделяме всички отговорности и грижи за една такава национално отговорна дейност като неонаталния скрининг в нашата родина. Факта, че вече Националната Генетична Лаборатория разполага с такава съвременна апаратура на световно ниво, поставя България сред нациите подчинили най- високите технологиии на грижата за здравето на наште деца.

ЕЛТА 90М ще остане ангажирана с работата и качеството на извършваните изследвания. Waters е фирмата дала началния тласък на използването на мас спектрометрията за целите на неонаталния скрининг за вродени метаболитни заболявания и разполага с знания и експертен персонал с многогодишен опит. Така разположената у нас апаратаура е с капцитет да поеме над 400 проби на ден покривайки първоначалните нужди за изследване на всяко едно новородено у нас.

Инсталираната тук апаратура осигурява една нова и по-добра здравна грижа и за пореден път доказва, че фирма ЕЛТА 90М ООД е отговорна, социално ориентирана и ангажирана с тенденциите на страната си компания, откликвайки на необходимостите във всеки един важен момент.