Liofilchem

Liofilchem® produces microbial identification and susceptibility testing systems, MIC Test Strip, antibiotic discs in cartridges, dehydrated culture media, selective supplements, ready to use culture media in petri dish, tube, bottle and dip-slide, systems for the chemical and microbial screening in food, bio-indicators for sterilization process control systems. Liofilchem® also performs OEM and Private Label productions. […]


Oxoid

Oxoid, част от ThermoFisher Scientific – сухи хранителни среди, хранителни среди, готови за употреба, антибиотични дискове, Е-тестове (за изпитване на минималната инхибираща концентрация), диагностични тестове за идентификация на микроорганизми, системи за създаване на атмосферни условия за култивиране. Фирмата предлага предлага продукти, които са подходящи както за работа в областта на клиничната микробиология, така и в […]