Automatic PipettesМеханичните пипети от типа Proline са частично автоклавируеми с ергономичен дизайн, лесни за хващане и лесни за калибриране. Всяка пипета е снабдена с филтър, предпазващ от замърсяване както самата нея, така и продукта, с който се работи. Пипетите от този тип са едноканални с вариабилен и фиксиран обем от 0.5 ul – 5000 ul и многоканални:4-, 8- и 12-канални с вариабилен обем.

Механичните пипети от типа mLINE са пипети от нова генерация, позволяваща пълното автоклавиране на пипетата. Те притежават и заключващ механизъм, предотвратяващ всякакви промени в обема по време на отпипетиране. Пипетите биват едноканални, 8-каналнии 12-канални с вариращ обем.

Новите пипети Proline Plus притежават СЕ марка и са напълно автоклавируеми. Ергономичният дизайн е сред плюсовете на моделите на Biohit. Пипетите покриват широка гама обеми, позволявящи удобна работа. Разработената система Optiload позволява поставянето и изхвърлянето на връхчетата с минимални усилия. Новите модели пипети притежават сертификат за калибрация FINAS по ISO 17025.Силата на натиск при тези модели е чувствително намалена в сравнение с тази при пипетите Proline от старотo поколение.

Едноканалните пипети са представени от модели с фиксиран и нагласяем обем. Притежават изключителна здравина, добра химическа и UV устойчивост. Удобни са за работа както с дясна, така и с лява ръка. Дизайнът позволява лесна работа с различни видове епруветки. Многоканалните пипети (8- и 12 канални модели) притежават характеристики отговарящи на все по-високите изисквания за прецизна работа. Устойчивостта им към химикали и UV лъчи им дава предимства в лабораторната дейност.

Електронните пипети от типа eLINE са уникални продукти на фирмата, които със своя ергономичен дизайн и опростен модем за програмиране,
са най-добрия избор за една съвременна лаборатория. Предимствата са: електронно изхвърляне на връхчето,11 пипетиращи програми, памет за 6 програми, АС адаптор за зареждане или заряден статив. Пипетите от тип eLINEса 1-, 8-, 12-канални с обем от 0.2 до 5000 ul.