Abbott молекулярна диагностика

Abbott Alinity M

Трансформирайте молекулярната диагностика, за да осигурите максималните грижи за нуждите на пациента.

Напълно автоматизирана система за молекулярна диагностика, иновативна технология осигуряваща следващно ниво на гъвкавост и ефективност във вашата лаборатория.

Осигурете :

  • Гъвкавост – започнете всеки тест по всяко време със STAT проби.
  • Бързина – 115 минути до първият резултат
  • Пропускателна способност – 300 проби в рамките на 8 часа – постоянна поризводителност, независимо от комбинацията на анализа.
  • Ефективност – оперативна ефективност – намалява сложността и рационализира работният процес; Ефективност на персонала – подобрете гъвкавостта на ресурсите и лекотата на обучение; Ефективност на разходи;

Abbott – 130 години надеждност и разработка на иновации.

Alinity m диагностикум:

Resp-4-Plex, SARS-CoV-2, HBV, HCV, HPV, STI and HIV-1 (including Dried Blood Spot sample type).

Допълнителна информация:

https://www.molecular.abbott/int/en/products/instrumentation/alinity-m-instrument

https://www.molecular.abbott/int/en/products/instrumentation/alinity-m-instrument

Abbott  – m2000

истемата Abbott m 2000 RealTi m e е изключително гъвкаво и доказано решение, включващо широко меню от IVD анализи:

  • Позволява консолидиране на PCR тестване на единна, надеждна, високопроизводителна платформа
  • Наличие на лабораторно дефинирани приложения (LDA) 

Системата m 2000 дава на днешните лаборатории последователността и увереността, от която се нуждаят – всичко това на една платформа. 

https://www.molecular.abbott/int/en/products/instrumentation/m2000-realtime-system

Молекулярни тестове

HCV вирусен товар

https://www.molecular.abbott/int/en/products/infectious-disease/realtime-hcv-viral-load

За ин витро диагностична употреба

За управлението на HCV инфекция ,  отличното представяне в точките за клинично вземане на решение е от решаващо значение за осигуряване на надеждни резултати за оценка на SVR.

Анализът Abbott RealTi m e HCV осигурява точна количествена оценка на GT 1-6, използвайки  човешки серум, плазма и вече е наличен и за  проба от суха кръв (DBS) .

HCV генотипизиране

Abbott RealTi m e HCV Genotype II осигурява:

> 97,59% точност при откриване на HCV GT

> 95% GT 1a, 1b подтип

Анализът Abbott RealTi m e HCV Genotype II се състои от 2 комплекта реагенти:

Abbott RealTi m e HCV Genotype II Amplification Reagent Kit

Abbott RealTi m e HCV Genotype II Control Kit

Точност на анализа

Точността на анализа Abbott RealTi m e HCV Genotype II беше демонстрирана чрез тестване на 169 HCV генотип 1 (само 110 от генотип 1a, 58 от подтип 1b и 1 генотип 1), 41 HCV генотип 2, 27 HCV генотип 3, 28 HCV генотип 4, 14 HCV генотип 5 и 12 HCV генотип 6 положителни образци. За определяне на референтния генотип на всеки тестван образец е използвано нуклеотидно секвениране.

https://www.molecular.abbott/int/en/products/infectious-disease/realtime-hcv-genotype-II

HBV –

https://www.molecular.abbott/int/en/products/infectious-disease/realtime-hbv-viral-load

Анализът Abbott RealTi m e HBV осигурява точно количествено определяне на генотипове A, B, C, D, E, F, G, H и се състои от три комплекта реагенти:

  • Abbott RealTime HBV комплект за реактиви за усилване
  • Abbott RealTi m e HBV Control Kit 
  • Abbott RealTi m e HBV калибратор 

Alinity M и m2000

https://www.molecular.abbott/int/en/offerings/products/infectious-disease