Abbott RealTime SARS-CoV-2

Abbott RealTime SARS-CoV-2 предоставя напълно автоматизирано решение, което да помогне на лабораториите да отговорят на спешната нужда от автоматизирано тестване.

Анализът е предоставя

  • Двойно таргетиране на  RdRp и N-гени
  • Качествено откриване на нуклеинови киселини от SARS-CoV-2
  • maxRatio  анализ на данни, премахващо субективността на резултата.

Анализът Abbott RealTi m e SARS-CoV-2 в комбинация със системата RealTime m 2000 позволява мащабируем, автоматизиран процес за гъвкав обем на тестване (24-96 проби) и до 470 проби от пациенти за 24