09 Септември 2011г. – Представяне на 24 sure и микрочипови скенери по време на ESHRE коференция в Букурещ

Елта 90 е спонсор на мероприятието оргонизирано от ESHRE в Букурещ, Хотел Радисън Блу, по време на което ще бъдат обсъдени последните достижения на преимплантационната генетика, както и скрининга на генетични малформации с оглед предпазване на бъдещото „ин витро“ бебе от тежки генетични заболявания. ЕЛТА, на своят щанд, ще покаже новости в тази сфера от лидерите в aCGH и SNP анализа на БЛАСТОМЕРИ и полярно телце на яйцеклетката.

 

 

Темите на конференцията ще бъдат:

 

• Understand the basic principles of heredity through a review of genes, chromosomes, the genome and epigenetics
• Identify the importance of a 3-generation family history for couples before ART and common genetic problems presenting in an IVF clinic
• Understand the basis of safety concerns in ART (including the inheritance of epigenetic diseases, bypassing of natural selection processes, etc)
• Recognise the link between male and female genetics in infertility and the implication for ART.
• Understand the differences between chromosomal and DNA-based genetic disorders and the different technologies used for their diagnosis
• Identify the different genetic technologies used in PGD
• Understand the steps required to offer a PGD service at an IVF centre
• Learn the techniques used in genetic counselling
• Identify areas of concern regarding the safety of ART.