22-23 Септември 2011г. – ЕЛТА ще представи нови продукти в областта на молекулярния анализ по време на конференция в курорта Слънчев Ден, Варна

По време на международна конференция посветена на Молекулярните основи на стреса при растения, ЕЛТА 90 ще представи нови продукти от областта на молекулярно-биологичният анализ.
ЕЛТА е спонсор на конференцията и ще разполага с фирмен щанд по време на събитието на което Ви каним да обсъдим продуктите предлагани от нас.