29 Ноември 2011г. – Представяне на Ново- Генерационен Персонален Секвенатор на Иллумина пред специалисти и учени от Института по Молекулярна Биология – БАН

ELTA 90 - ILLUMINA


Характеристиките на най-новият модел на ново-Генерационен секвенатор от лидера в тази област ILLUMINA inc. ще бъдат демонстрирани чрез презентация пред състава на Института по Молекулярна биология. Освен това ще се представи и теория на този тип секвениране, както и характеристики на по-високите класове секвенатори на компанията.