Биохимичен пренатален скрининг

KRYPTOR- имунологичен анализатор за биохимичен пренатален скрининг и оценка на риска за прееклампсия и анеуплоидии с FMF-сертифициран софтуер за първи и втори триместър KRYPTOR, работещ на принципа TRACE (Time-Resolved Amplified Kryptate Emission) с максимална точност и възпроизводимост на получените резултати и интегрирането им в софтуера FastScree.

KRYPTOR_c_PLUS_complete KRYPTOR_c_Plus_keyvisual_Krylibri KRYPTOR_c_Plus_laboratory_quality contro_3 people1