Биохимия-Thermo Fisher Scientific

INDIKO PLUS ISE- биохимични анализатори на Thermo Fisher Scientific за клинична  химия, лекарстено мониториране и  тестване на серуми за забранени субстанции или препарати със специален режим на отпуска.

0023_Thermo_Fisher_final_hires_transparent 0031_Thermo_Fisher_final_hires_transparent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимална намеса от страна на оператора по отношение на ежедневната, седмична и месечна поддръжка на анализатора.