Съдебна Медицина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Спектрофотометри

*Серуми за кръвни групи

*Инструментариум

*Оборудване за хистологичен анализ

*маси

*колички за трупове

*камера за трупове

* маси за аутопсии

*аутопсионни набори

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАШИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОТДЕЛ ПАТОЛОГОАНАТОМИЯ.