Лекционен курс в ИМБ към БАН

В рамките на проект към оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в Института по молекулярна Биология към Бан на 29-ти Ноември лекционен курс на тема : Ново-Генерационното секвениране като средство за решаване на сложни медико – диагностични задачи както и перспективи за развите в области като: персонализирана медицина, метагеномика, онко-генетика и др.“ двучасова презентация направи управителя на фирма ЕЛТА 90М ООД – д-р Теодор Замфиров.

Ново-Генерационната платформа за секвениране чрез синтеза е сравнително нова технология /2005г./, основаваща се на паралелно и едновременно секвениране чрез синтеза на огромен брой ДНК фрагменти с което се постига значително редуциране на цената на Мега База информация, както и уникален капацитет на прочити от порядъка на 600 милиарда бази за един пуск. Информацията от прочитите на