Най-новият член в семейството на ЕЛТА 90

С радост ви представяме най-новият член от групата ЕЛТА 90- ЕЛТА 90 Гърция. Амбициозният екип от специалисти безрезервно ще ви помогне във вашите нови проекти. За допълнителна информация и връзка с екипа ни в Гърция посетете https://elta90mgr.gr/ или https://www.linkedin.com/company/elta-90-mgr/mycompany/?viewAsMember=true