Abbott молекулярна диагностика

Abbott Alinity M Трансформирайте молекулярната диагностика, за да осигурите максималните грижи за нуждите на пациента. Напълно автоматизирана система за молекулярна диагностика, иновативна технология осигуряваща следващно ниво на гъвкавост и ефективност във вашата лаборатория. Осигурете : Гъвкавост – започнете всеки тест по всяко време със STAT проби. Бързина – 115 минути до първият резултат Пропускателна способност […]