Презентации на специалисти от ЕЛТА 90 на 19 Национален Конгрес по Клинична Микробиология и Инфекции на БАМ

XIX Национален конгрес по Клинична Микробиология и Инфекции на Българската Асоциация на Микробиолозите
д-р Маринела Иванова-Представяне на уринен анализатор на Sysmex

XIX Национален конгрес по Клинична Микробиология и Инфекции на Българската Асоциация на Микробиолозите
д-р Ивета Сирова -представяне на Maldi Biotyper на фирма Bruker.