Фетален Телешки Серум от LONZA сега заедно с RPMI безплатно!