NuPCR от Illumina

NuPCRProductImage_sm

NuPCR от Illumina – нова специфична и чувствителна технология за анализ
на генна експресия, използваща real-time PCR. Ключът в NuPCR реакцията е
уникалния NuZyme комплекс, който предлага най-висока специфичност към
търсения таргет.
Кратко видео за технологията можете да видите на следния линк:

http://www.youtube.com/embed/olOvsQnedYA?iframe&rel=0