Nucleofector™ – Революция в Трансфекцията от LONZA

4D_Core-X_vertical_open_Header
Nucleofector
Нуклеофекцията  е технология, базирана на създаването на малки пори в клетъчните мембрани чрез прилагане на електрически импулси (електропорация). Цялостния начин, по който са разработени  Nucleofector ™ програмите позволява доставяне на нуклеинови киселини, не само в цитоплазмата, но също и чрез ядрена мембрана и в ядрото. Това дава възможност за висока ефективност на прехвърляне до 99% и прави много успешна трансфекцията като  независима от клетъчната пролиферация.
Технологията се състои от няколко компонента, които образуват уникална конфигурация, а именно: система Nucleofector™, специфични Nucleofector™ китове, оптимизирани протоколи за работа. Тази система притежава редица безспорни предимства: ефикасен генен трансфер и жизнеспособност, трансфекция независима от клетъчното делене, трансфекция на неделящи се клетки,като невронните, по-бърза генна експресия, оптимизирани готови за употреба протоколи за работа

Методът е изключително гъвкав -могат да се подлагат на трансфекция плазмидна ДНК,иРНК, пептиди,siRNA, и други първични клетки и кл.линии.
Nucleofector работи с висококачествени консумативи и китве, кито улесняват работата на оператора и допринасят за високото качество на резултата.
За повече информация се свържете с нас на посочените координати.