Участие на ЕЛТА 90 в обучителен семинар в УХТ – Пловдив

th_microflex3Имаме удоволствието да ви поканим на 19-22.06.2018 г. в гр. Пловдив на обучителен семинар „Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“ . Семинарът е съвместна инициатива на Центъра за обучение по качество и безопасност на храните, катедра Биотехнология на УХТ, Българската агенция по безопасност на храните и Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

 

Обучението е насочено към:

  • служители в химични и микробиологични лаборатории
  • мениджъри по управление на качеството в хранителни, биотехнологични, фармацевтични и други производства
  • вътрешни одитори на системи за управление на качеството и безопасността на храните
  • контролни и регулаторни органи, които контролират осигуряването на качеството и безопасността на храните
  • преподаватели във висши училища и изследователи от институти на БАН и ССА
  • докторанти и студенти
Като лидер в областта на лабораторното оборудване ние имаме удоволствието да участваме с фирмена презентация на 19.06 от 14:15 часа, по време на която ще ви запознаем с принципа, възможностите и предимствата на MALDI-ToF в микробиологичната лаборатория (и тука може да пуснем клипчето да върви). Освен за MALDI-ToF ще имате възможност да се срещнете с нашите колеги и да разберете повече за продуктите, които ЕЛТА 90М предлага.
Очакваме ви!