MiSeq секвенатор в Медицински Университет Пловдив

Първият персоналният новогенерационен секвенатор MiSeq  от Illumina беше доставен и инсталиран от ЕЛТА 90 в лабораторията па Медицинска Генетика към МУ- Пловдив.

 

 

IMG_20190712_104907[1] IMG_20190712_104913[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апаратът беше доставен по работни пакети WP1,WP2,WP3 – Съвременни методи за генотипизиране при карцином на гърдата, хронична миелоидна левкемия и минимална резидуална болест, Молекулярни биомаркери за медицинско приложение, част  от Проект Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“. Екипът на лабораторията премина курс на обучение с практична и теоретична насоченост. Пожелаваме на амбициозния млад екип на лабораторията, под ръководството на доц. Вили Стоянова, ползотворна диагностична и научна работа в полза на пациентите, както и успешни пробиви в науката.

 

 

 

 

 

IMG_7816-A_1600x816 IMG_7801-A_1600x1067 IMG_7819-A_1600x1067 IMG_7806-A_1043x1200

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_7823-A_1600x996 IMG_7912-A_1600x1067 IMG_7908-A_1600x1067 IMG_7897-NO_1579x1200