НОВИ АНТИТЕЛА ЗА ДИАГНОСТИКА НА ДИФУЗНИ ГЛИОМИ

Нови антитела от Zytomed за диагностика на дифузни глиоми. Повече информация можете да получите от

https://www.zytomed-systems.com/storage/downloads/thumbs/3d2fe10bbecee1aee58b42b34be2e25c.jpg