Предстояща презентация на ЕЛТА 90 в Медицински факултет на Тракийски Университет, гр. Стара Загора

Pokana_presentacia_TU_Stara_Zagora-01