Бърз тест за откриване на антиген на SARS-CoV-2 в назофарингеалнен секрет

Нов Продукт :

Бърз тест за откриване на антиген на SARS-CoV-2 в назофарингеалнен секрет

Откриване на ранна инфекция
Резултати за 15 минути
Необходими само 100 ul проба
СЕ маркиран