mariPOC®- комплексно решение за бърза диагностика на остри инфекции – респираторни заболявания, фарингити, гастроентерити и инфекции с Clostridium difficile.

Комплексно решение за бърза диагностика на остри
инфекции – респираторни заболявания, фарингити, гастроентерити
и инфекции с Clostridium difficile.
Детектира 11 респираторни патогена от една пациентска проба от назофарингеален секрет, сред които
Sars-CoV2.
Уникална технология на детекция, базирана на полистиренови микрочастици
(твърда фаза) и двуфотонно лазерно възбуждане за детектиране наличието
на антиген в пробата
Висока чувствителност и специфичност
Възможност за непрекъснато подаване на нови проби
Автоматизиран анализ и отчитане на резултатите
Резултати до 2 часа след началото на анализа