Plastic consumables Greiner Bio OneСтандартни фласки за клетъчни култури от 25; 75 и 175 см 2, фласки с филтърни капачки от 25;75 и 175 см 2,петрита за клетъчни култури, 6; 12; 24;48;96 и 384 ямкови плаки за клетъчни култури и епруветки за клетъчни култури.


96-ямкови плаки за ELISA, 96-ямкови стрип плаки 12х8, имуно епруветки от 5 мл, HLA микро тест плаки с по 60 или 72 ямки и
микродиспенсери.

Петрита, петрита с две и триотделения,градуирани/броителни/петрита, микроплаки с капак и контактни петрита, йозета за еднократна употреба и фецес контейнери.

Епруветки със заоблено дъно от полистирен, полипропилен и полиетилен, епруветки с конично дъно от полистирен, епруветкисъс затягаща се капачка и епруветки с две позиции на затваряне на капачката,универсални контейнери и чаши и контейнери за тъканни култури от растения.

Серологични пипети, пастьоркии отпипетиращи единици, типчета (връхчета), с обем от 0.5 – 5000 ul, типчета за работа с гел и филтърни типчета.

Leucosep Tube за разделяне
на лимфоцити и периферни едноядрени клетки от човешка кръв и костен мозък. Предлагат се в два
размера: 14 и 50 мл.

Епруветки за PCR, стрипове по 8 PCR епруветки, 96 и 384 полипропиленови микроплаки за PCR и поликарбонатни микроплаки за PCR.

Реакционни епруветки с различен размер от 0.4, 0.5, 1.5, 2 и 2.2 мл, чаши за анализ от 0.4 – 4 мл.и макро и микро кювети.

Крио-епруветки с различен обем 1, 2, 3.5, и 5 мл стоящи и с обло дъно, както и с различен цвят на капачките: бял, зелен, жълт, син и червен.