Diagnostic Bio SystemsПървични антитела
Аксесоари
FITC конюгирани антела
PolyVue™ и UnoVue™ китове за детекция
Системи за детекция
Концентрирани китове и компоненти
Готови за употреба компоненти
Хистологични оцветяващи китове
Контролни слайдове