GBC


Продукт Търговско наименование Кат. номер Брой тестове Субстрат
Anti-HAV IgG HEPAVASE A-96 4AGE3 96 TMB
Anti-HAV IgM HEPAVASE MA96- 4AME3 96 TMB
HBsAg SURASE B-96 4SGE3 96 TMB
Anti-HBs ANTISURASE B-96 4SBE3 96 TMB
Anti-HBc IgG ANTICORASE B-96 4CBE3 96 TMB
Anti-HBc IgM ANTICORASE MB-96 4CME3 96 TMB
HBе/ Anti-Hbe EASE BN-96 4BNE3 96 TMB
Anti-HCV SP-NANBASE C-96 3.0 4NAE5 96 TMB
H. Pylori IgG EIA Kit H. Pylori IgG EIA Kit 4S00047 96 TMB