Innogenetics


INNO-LIA- принцип на имунореакция при преимуществена употреба на синтетични пептиди и рекомбинантни протеини, водеща до максимална специфичност и чувствителност на метода. Четири контролни ивици контролират протичането на цветната реакция и наличието на пробата.

INNO-LIPA- екстракция и амплификация на ДНК/РНК и алелспецифична хибридизация. Добавени са две контролни ивици за контрол на наличието на амплификационен продукт и конюгат.