STart® – стартирайте ефективно!

Полуавтоматичен коагулационен анализатор, съчетаващ компактност и ефективност,

с несъмнено качество  и възпроизводимост на резултатите.

Интегриран с принтер, LCD екран, електронно-свързана пипета и клавиатура.

Параметри:

  • PT
  • APTT
  • Фибриноген
  • Тромбиново и рептилазно време
  • Фактори на вътрешния и външния път на кръвосъсирване
  • SPA
  • Хепарин  – нефракциониран (UFH) и нискомолекулен (LMWH)
  • Протеин C и протеин S
  • Lupus антикоагулант