Oxoid

ThermoFisher_SignageLogo_08.02.06Oxoid, част от ThermoFisher Scientific – сухи хранителни среди, хранителни среди, готови за употреба, антибиотични дискове, Е-тестове (за изпитване на минималната инхибираща концентрация), диагностични тестове за идентификация на микроорганизми, системи за създаване на атмосферни условия за култивиране. Фирмата предлага предлага продукти, които са подходящи както за работа в областта на клиничната микробиология, така и в сферата на микробиология на храните, фармацевтичните предприятия и много други.

cq5dam.thumbnail.450.450 OXI-AN0010W AN00250035