Новият персонален секвенатор на iLLUMINA сега в комплект с iPhone4 или iPad2

ILLUMINA i APPLE си подават ръка в новият проект за дистанционно проследяване на работното състояние на секвенатора MiSeq докато извършва процеса на секвениране. Посредством мобилният телефон вие можете да наблюдавате в реално време, състоянието на секвенциите, покритие на генома, дълбочина на секвениране и др.

Ако поръчате персоналния секвенатор от Нова Генерация на Иллумина до 30 Септември 2011 г. получавате в комплект по избор  два iPhone4 или два iPad2.

 

.

Програмата е свободно достъпна в Apple store и напълно безплатна!

Потърсете я там с името SeqM !

 

 

 

 

 

  • Концепцията на MiSeq е да увеличи многократно производителността, капацитета, мултиплексността и точността при секвенирането в сравнение с капилярната електрофореза. С приложения в таргетната диагностика, фармакогеномиката, нутреогеномиката, транслационната медицина, ампликон секвениране и секвениране де-ново, персонализираната медицина, епигенетиката, откриване на нови резистентни щамове микроорганизми и вируси, филогенетични анализи и мн. др.

Принцип на секвениране с Гномен Анализатор – най-цитируемият апарат от т.нар. Ново Генерационно Секвениране