Products

Laboratory equipment

Фирмата е специализирала активностите си на българския лабораторен пазар чрез представителства на повече от 30 първокласни и световни лидери производители на лабораторна апаратура с гарантиран сервиз и обслужване. Ние изготвяме цялостни проекти за оборудване на лаборатории и въвеждането им в експлоатация по стандартите на Европейския съюз за GLP и GMP!

 

 

 

 

 

 

trusight-tumor-kit-photo-15-genes-group-shot-closed-box-tnNext Generation Sequencing Kits

 

 

 

 

 

 

 

 

solutions-lab-diagram

Pathology and Anatomy

Еquipment, reagents and consumables for pathology, forensic medicine, cytopathology, histopathology, immunohistochemistry, CISH and FISH


image.axd

Analytical instruments

Анализатори за областите на Инфекциозната генетика и имунология, трансплантологията, серологична диагностика, цялостни решения и изграждане на лаборатории до ключ. ЕЛТА 90 заема водещо място сред фирмите осигуряващи безупречно качество, сервиз, обучение за работа с апаратурата в страната.

 

 

 

 

 

 

shutterstock_132405773-1024x1024Laboratory consumable

 

Широка гама пластмасови лабораторни консумативи за PCR, HPLC, CELL CULTURE, Микробиология, както и конвенционална стъклария от реномирани светновни лидери производители. Електронни и механични пипети с фиксиран и вариабилен обем, пипетори, помпи, диспенсори, филтрационни системи с лабораторно приложение. Консумативи за ин витро оплождане.

 

 

 


Diagnostic kitsDiagnostic kits

 

Диагностични ELISA китове за инфекциозни причинители в това число HIV, Hepatitis, за автоимунни заболявания, HLA, FISH и др. Фирмата, чрез своите високо образовани специалисти, осигурява обучение за работа с всеки един диагностикум. Високото качество на предлаганите от нас реактиви е основната причина ЕЛТА 90М да е търсен и желан партньор на редица клиенти от обществения и частен лабораторен сектор в България.

 

 

 

 

 

 

 

rapid-test-combos-comboRapid Diagnostic
Reagents and chemicalsReagents and chemicals

 

Разнообразни реактиви, химикали и тестове, придружени от нас със сертификат за анализ, Регистрации в ИАЛ към Министерство на Здравеопазването, Регистрации в НВМС за ветеринарните диагностични продукти. Продукти за молекулярна биология – наука и диагностика, HPLC, Клетъчни култури, Микробиологични тестове, Секвениране, Латерална имунодифузия и др.
IVF Products

IVF Products

 


Laboratory furniture

Laboratory furniture

 

Предлагаме както завършени мебелни решения, така и отделни мебелни модули, които могат да се използват, както в комбинация с други, така и самостоятелно. В това число влизат различни шкафове, етажерки, кабинети за съхранение на реактиви, маси за титруване, антивибрационни маси, рафтове и др.

Kits for Veterinary Medicine

 

Диагностични тестови китове Anaplasma cELISA Babesia caballi cELISA Babesia equi cELISA Bluetongue Virus cELISA Bluetongue Virus AGID Bovine Leukemia Virus ELISA Bovine Spongiform Encephalopathy IHC Caprine Arthritis-Encephalitis Virus cELISA Equine Infectious Anemia Virus AGID Equine Infectious Anemia Virus ELISA Escherichia coli K99 PilitestTM14 Malignant Catarrhal Fever Virus, cELISA Neospora caninum cELISA FA реагенти Bovine Adenovirus

Microbiology

 

Фирмата предлага предлага продукти, които са подходящи както за работа в областта на клиничната микробиология, така и в сферата на микробиология на храните, фармацевтичните предприятия и много други.