Media and reagentsФирмата FERTIPRO – лидер в производството на среди и диагностични препарати в областта на изкуствено индуцираното възпроизводство при хората.
Няколко са основните групи, в които са включени продуктите на FERTIPRO:

1. Диагностични материали – Episcreen, LeucoScreen, Fructose test, Varicoscreen, Vitalscreen, Hypo-osmotic Swelling test, Spermac stain и др.

2. Среди за клетъчно култивиране – Ferticult IVF, Flushing, G3, PVP, ICSI kit, Mineral oil и др.

3. Среди за подготовка на семенна течност- Sil -Select Plus, Sil-Select Stock.

4. Консумативи – Spermfreezing strows, Vitri plugs.

5. Замразяващи среди – Embryofreeze, Spermfreeze, VitriFreeze, VitriThaw и др.