Plastic consumables KIMAЕпруветки – богат избор от обеми: 3; 4,5; 5; 6; 10; 14; 15; 16; 19; 20 и 50 мл.
-облодънни или конични;
-материал: полипропилен (PP), полистирен (PS),
полиетилен (PE), полиметилметакрилат (PMMA);
-с двупозиционна капачка, с капачка на винт;
-стерилни и нестерилни;
-индивидуално опаковани, в пакети и в статив;
-с и без градуировка;
-микроепруветки тип “Eppendorf” от 1,5мл. и 0,75мл. с капачка;


Накрайници (връхчета) за автоматични пипети:
-моделите обхващат всички видове пипети: Biohit, Gilson, Eppendorf, Brand, Socorex, MLA, Oxford и др. Можете да избирате между опаковки по 1000бр., по 5 бр. или в автоклавируеми кутии;
Пастьор пипети:
-капилярна, до 1мл. и до 3 мл., разграфени;
-стерилни и нестерилни;
Серологични пипети:
-обем до: 1; 2; 5; 10 и 25мл.;
-двойно разграфени;
-нестерилни и стерилни – индивидуално опаковани;
Стерилни петрита:
-диаметър – 60; 80; 94; 100; 120; 140 и 150мм.;
-петрита с 2; 3 и 4 сектора;
-родапетри;
-квадратно петри – 120мм.;


Контейнери: за урина, фецес, кръв, храчка, сперма, за хистология, биологични течности и др.:
-стерилни – (индивидуална опаковка) и нестерилни;
-обем – 25; 30; 35; 60; 100; 150; 200; 250; 500; 1000 и 2000 мл.;
-контейнер за 24–часова урина – 2,5 литра;
Полистиренови кювети:
-микро – 1,6мл.;
-макро – 4мл.;
-за автоматични анализатори;
Микротитърни плаки – 96-ямкови:
-стерилни и нестерилни;
-с и без капак;
-облодънни, плоскодънни и с конично дъно;


Епруветки с транспортна среда и тампон – стерилни:
-пластмасов и алуминиев (уретрален) стик;
-индивидуално опаковани;
-среда: Stuart или Amies;