Oxoid and Trek Diagnostics now in Thermo Fisher Scientific together

Oxoid – лидер в производството на микробиологични среди и мануални системи за микробиална идентификация, част от Thermo Fisher Scientific и Trek Diagnostics лидер в производството на автоматични системи за диагностика на туберкулоза и микробиални агенти причиняващи сепсис, сега са вече заедно в една фирма за установяване на лидерска позиция в Микробиологичната клинична диагностика съчетавайки високото качество на автоматизацията и мануалната работа. ЕЛТА 90 М ООД като представител на марките OXOID и REMEL за България, сега прибавя още един лидер – Trek Diagnostics.