CO2 Incubators and dryersСО2 инкубатор

Апаратът е представен в три размера : 108, 253 и 264 литра. Притежава уникален автоматичен стерилизационен цикъл, който включва сензорите, вентилаторите и водния резервоар. Дигитален контрол на СО2, влажносттта и температурата. Вентилаторна система осигуряваща минимална консумация на СО2. Система за регулиране влажността на камерата от 88 до 97%, с предпазване от кондензация. Два входа за източници на СО2. Инфрачервен датчик за нивото на СО2 в камерата.

Универсални сушилни

Лабораторните сушилни са с 3 нови контролера : Базов – вграден PID контролер с вграден цифров таймер, двойна защита срещу прегряване, Отличен – с микропроцесорен контролер, 7 дневен програмируем таймер и вграден програмируем таймер за задаванена температурни профили с 4 сегмента, всеки с време от 1 мин. до 999 часа, тройна защита срещу прегряване, вградена памет. Перфектен с адаптивен мултифункционален PID контролер, система за динамичен контрол(за оптимизиране на разпределението на температурата в камерата), 7 дневен програмируем таймер и вграден програмируем таймер за задаванена температурни профили с 4 сегмента, всеки с време от 1 мин. до 999 часа, многократна защита срещу прегряване, вградена памет. Апаратите за изработени от неръждаема стомана с електрополирано покритие за лесно почистване и корозионна устойчивост. Контролнен панел на нивото на очите при отворена/затворена врата. Голяма нагряваща повърхност, нагревателите разположени по вътрешните стени. Рафтове лягащи директно върху оребренията на нагревателите, за перфектен температурен трансфер. Херметически затваряща се врата/врати с двойно заключване. Естествена вентилация или посредством вентилатор. Обем на камерата в литри: 14, 32, 39, 53, 108, 256, 416, 749.

Лабораторни инкубатори

Лабораторните инкубатори са с 3 нови контролера:

 • Базов – вграден PID контролер с вграден цифров таймер, двойна защита срещу прегряване.
 • Отличен – с микропроцесорен контролер, 7 дневен програмируем таймер и вграден програмируем таймер за задаванена температурни профили с 4 сегмента, всеки с време от 1 мин. до 999 часа, тройна защита срещу прегряване, вградена памет.
 • Перфектен с адаптивен мултифункционален PID контролер, система за динамичен контрол(за
  оптимизиране на разпределението на температурата в камерата), 7 дневен програмируем таймер
  и вграден програмируем таймер за задаванена температурни профили с 4 сегмента, всеки с време
  от 1 мин. до 999 часа, многократна защита срещу прегряване, вградена памет.

Апаратите за изработени от неръждаема стомана с електрополирано покритие за лесно почистване и корозионна устойчивост.
Контролнен панел на нивото на очите при отворена/затворена врата. Голяма нагряваща повърхност, нагревателите разположени по вътрешните стени. Рафтове лягащи директно върху оребренията на
нагревателите, за перфектен температурен трансфер. Херметически затваряща се врата/врати с
двойно заключване. Естествена вентилация или посредством вентилатор. Обем на камерата в литри: 14, 32, 39, 53, 108, 256, 416, 749.

Лабораторни стерилизатори

Лабораторните стерилизатори са с 3 нови контролера:

 • Базов – вграден PID контролер с вграден цифров таймер, двойна защита срещу прегряване.
 • Отличен – с микропроцесорен контролер, 7 дневен програмируем таймер и вграден програмируем таймер за задаванена температурни профили с 4 сегмента, всеки с време от 1 мин. до 999 часа, тройна защита срещу прегряване, вградена памет.
 • Перфектен с адаптивен мултифункционален PID контролер, система за динамичен контрол(за оптимизиране на разпределението на температурата в камерата), 7 дневен програмируем таймер и вграден програмируем таймер за задаванена температурни профили с 4 сегмента, всеки с време от 1 мин. до 999 часа, многократна защита срещу прегряване, вградена памет.

Апаратите за изработени от неръждаема стомана с електрополирано покритие за лесно почистване и корозионна устойчивост. Контролнен панел на нивото на очите при отворена/затворена врата. Голяма нагряваща повърхност, нагревателите разположени по вътрешните стени. Рафтове лягащи директно върху оребренията на нагревателите, за перфектен температурен трансфер. Херметически затваряща се врата/врати с двойно заключване. Естествена вентилация или посредством вентилатор. Обем на камерата в литри: 14, 32, 39, 53, 108, 256, 416, 749.

Водни бани

Изработени от корозионно устойчив материал. Два нови микропроцесорни контролера: Базов и Отличен. Дигитален дисплей за температура и време. Възможност за задаване на програми. Допълнителни защити при клас “Е“. Клатещо устройство за модели 14 и 22. Пълна гама аксесоари: стативи за епруветки и корлби, капак, отделящи се пръстени. Температурен диапазон от +10 до + 95С.

Маслени бани

Изработени от корозионно устойчив материал. Два нови микропроцесорни контролера: Базов и Отличен. Дигитален дисплей за температура и време. Възможност за задаване на програми. Допълнителни защити при клас “Е“. Клатещо устройство за модели 14 и 22. Пълна гама аксесоари: стативи за епруветки и корлби, капак, отделящи се пръстени. Температурен диапазон от +20 до + 200 С.

Охлаждащ инкубатор модел IPP- охлаждане с Пелтие елемент

Неограничена възможност за програмиране чрез чип карта или чрез софтуер.Микропроцесорна система за контрол на температурата, защитен контролен за прегряване.
Работна температура от 5С до 60С.

Охлаждащ инкубатор модел IСP- охлаждане с компресор

Неограничена възможност за програмиране чрез чип карта или чрез софтуер.Микропроцесорна система за контрол на температурата, защитен контролен за прегряване.
Работна температура от 0 С до 60С.