Horizontal and vertical laminated boxes


Ламинарен бокс модел Mini-HЛаминарен бокс – хоризонтален модели МН 100, АН-100, ВН-100
Хоризонталните ламинарни боксове са подходящи за лабораториите по качествен контрол, научноизследователските лаборатории, ин витро центрове и др.където е необходимо да се осигури стерилност на продукта без предпазване на оператора и околната среда.

 • пълна защита на продукта
 • НЕРА филтър Н14 с частична рециркулация
 • хоризонтален въздушен поток – 0,45м/сек.
 • работна камера и плот изработени от неръждаема стомана
 • микропроцесорен контролер с вградена аудио/визуална аларма за нарушени работни показатели
 • осветление 1000 lux
 • ниско ниво на шумаВертикален ламинарен бокс Mini V

 • предпазва продукта, работната повърхност и оператора(Class 100)
 • HEPA филтър Н14
 • работна повърхност от неръждаема стомана AISI 304
 • предно стъкло
 • странични панели от UV резистентни повърхности
 • скорост на въздушния поток-0.4м/сек;400 м3/час
 • ниско ниво на шумВертикален ламинарен бокс модел V30/70 с два HEPA филтъра

Предпазва продукта, оператора, работната повърхност и околната среда.