Microtome and cryostat


Мануален микротом(модел 4062) с дебелина на среза от 0,5 µm до 60 µm
в определени стъпки (0.5, 1.0, 2.0, 3.0, …..10.0, 12.0, 14.0, ……60.0).Ориентиране на обекта X/Y axes 8°,Z axes 360°. Скоба за универсална касета. Звуков сигнал за крайна позиция.
Табла за отпадъци. Размер на пробата 50х50 mm. Предпазител.

Полуавтоматичен микротом(модел 5062) с дебелина на среза от 0,5 µm
до 100 µm в определени стъпки (0.5, 1.0, 2.0, 3.0, …..10.0, 12.0, 14.0, ……60.0).
Ориентиране на обекта X/Y axes 8°, Z axes 360°. Скоба за универсална касета.
Табла за отпадъци. Размер на пробата 50х50 mm. Предпазител. LCD дисплей.
Две скопости на движение напред-28 mm/12 или 45 сек.
Заключване на микротома разположено на страничното колело.

Автоматизиран микротом(модел 6062) с дебелина на среза от 0,5 µm до 100 µm
в определени стъпки (0.5, 1.0, 2.0, 3.0, …..10.0, 12.0, 14.0, ……60.0).
Ориентиране на обекта X/Y axes 8°,
Z axes 360°. Скоба за универсална касета. Табла за отпадъци.
Размер на пробата 50х50 mm. Предпазител. LCD дисплей. Две скопости на движение напред-28 mm/12 или 45 сек. Заключване на микротома разположено на страничното колело.
Програмируемо моторизирано рязане от 1/2 оборот в минута до 100 оборота в минута.

Криостат МТС съставен от четири компонента. Охлаждаща камера от
неръждаема стомана. Ротационен микротом- прецизността му дава възможност
за възпроизводимост на срезите от 0 до 25 µm. Охлаждаща система и
електронен контрол- състои се от компресор, работещ с CFC-free газ,
за да достига – 40°C.Електронния контролер позволява задаване на температура
през 1°C до – 40°C. Зона за замръзяване на пробите. Държача на пробите може да
се ориентира ръчно. Прозорец от двойно изолирано незамръзващо стъкло.

Криостат МEV съставен от четири компонента. Охлаждаща камера от
неръждаема стомана. Ротационен микротом- с връщане назад и моторизирано грубо движение напред/назад, прецизността му дава
възможност за възпроизводимост на срезите от 0 до 60 µm в стъпки. Охлаждаща система и електронен контрол- състои се от компресор,
работещ с CFC-free газ, за да достига – 35°C.Електронния контролер позволява задаване на температура през 1°C до – 35°C. Напълно автоматизирана размръзяваща система. Прозорец от двойно изолирано
незамръзващо стъкло. Флуоресцентна лампа.

Криостат МNТ съставен от четири компонента. Охлаждаща камера от неръждаема стомана. Ротационен микротом- прецизността му
дава възможност за възпроизводимост на срезите от 0 до 60 µm. Моторизирано рязане, моторизирано движение напред/назад с бърза и бавна скорост. Охлаждаща система и електронен контрол- състои
се от компресор, работещ с CFC-free газ, за да достига – 40°C.Електронния контролер позволява задаване на температура през 1°C
до – 40°C. Зона за замръзяване на пробите. Прозорец от двойно
изолирано незамръзващо стъкло.